Disclaimer

Besloten vennootschap Seedr, met KvK-nummer 74688375, hierna 'Seedr', wil u hartelijk welkom heten op de websites https://in10dagen.nl en https://in10dagen.teachable.com (hierna: website).


Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Seedr kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Seedr zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.


Seedr zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Seedr is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Seedr verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Seedr tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Seedr dat graag via e-mailadres support@in10dagen.nl


U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele eigendomsrechten van Seedr of die van licentiegevers. Seedr behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via support@in10dagen.nl aanvragen.


Mocht het zo zijn dat Seedr per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Seedr dan weten via support@in10dagen.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat in10dagen verplicht is tot enige schadevergoeding.